Analyse

Analyseren van het bestaand technisch (jeugd)beleid geeft inzicht in de positieve punten van uw eigen beleid. Tevens komen er verbeterpunten naar boven vanuit een ervaren neutrale ervaringsdeskundige. Vanuit een helicopterview worden knelpunten helder gemaakt. Een eerste stap naar misschien wel een totaal nieuw opgezet technisch (jeugd) beleid.

Ontwikkeling

Heeft uw vereniging nog geen doordacht technisch (jeugd)beleid dan kunt u dit samen met ‘De SportCoach’ ontwikkelen. Passend bij uw eigen vereniging en rekening houdend met de mogelijkheden. Dit kan ontwikkeld worden vanuit het niets waarbij de vereniging maximale invulling kan geven aan het nieuwe beleid. Ook kan de vereniging gebruik maken van een door ‘De SportCoach’ ontwikkeld format.

Workshops en presentaties over technisch beleid, zie workshops.