‘De SportCoach’ staat voor sportopleiding en coaching. De sportopleiding en coaching zijn het onderwerp maar hierin staat de mens centraal. Mensen die te maken hebben met sportopleidingen zijn trainers en coaches bij de jeugd of bij de senioren. Maar zeker ook de sporters. Het technisch (jeugd) beleid van een vereniging of sportbond heeft ook te maken met sportopleidingen. Onze doelgroep zijn de trainers/coaches en de beleidsmakers op verenigingsniveau en bondsniveau.

‘De SportCoach’ zet zich in om hiaten op te vullen in het opleidingsproces en de opleidingsactiviteiten te verbeteren. Dit kan door verschillende activiteiten in te zetten of gecombineerd te gebruiken. De aangeboden activiteiten zijn opgesplitst in vier groepen:

  1. Coaching
  2. Training
  3. Workshops
  4. Technisch beleid

‘De SportCoach’ zet zich in om de activiteiten van de trainer/coach te laten aansluiten bij de doelgroep en haar specifieke kenmerken. Optimalisatie van de trainer/coach is het streven. Jeugdsport, seniorensport, topsport en recreatiesport verschillen enorm van elkaar. Ook zijn de motieven van sporters om aan sport deel te nemen zeer verschillend van elkaar. Het aanbieden van sport op gelijke wijze aan sporters op ander niveau is een tekortkoming, waardoor negatieve ervaringen ontstaan. Aansluiten bij het ontwikkelingsniveau en het vaardigheidsniveau van de verschillende sporters is een uitdaging die ik graag aanga. Om de kwaliteit van de sportcoach te waarborgen is opleiding of reflectie een goed middel. Dit kan ‘De SportCoach’ u aanbieden op verenigings- of bondsniveau maar ook individueel.