Interim Korfbalcoaching

Kunt u als vereniging nog geen geschikte coach vinden of is de potentiële kandidaat nog niet beschikbaar? Is de huidige coach tijdelijk niet inzetbaar? Of neemt u vroegtijdig afscheid van elkaar en moet er een periode overbrugd worden? Dan is een interim coach een goede oplossing. Vaak wordt die gezocht in de eigen vereniging of bij de oud-coaches, maar dat zijn vaak al druk bezette mensen. Nu is er de mogelijkheid om deze periode in te vullen door gebruik te maken van ‘De Sportcoach’. Geen langdurige verplichtingen en een proffesionele benadering en invulling van de coachtaken. Afspraken over de taken en verantwoordelijkheden gebeuren in goed overleg waarbij het team of de selectie centraal staat. Neem contact op via het contact formulier.

Buddy coaching

Soms heeft de coach tijdelijk wat minder tijd om alle taken goed in te vullen of heeft de coach behoefte aan extra “handen”. Onzekerheid door extra druk wordt verlicht door een ervaren coach die meekijkt, meedenkt en mee doet! Extra ondersteuning bij cruciale wedstrijden werken positief op het vertrouwen om alles eruit te halen wat erin zit. Een mogelijkheid om een impuls te geven aan het team of de selectie.

Ook voor de startende en nog onervaren coach is het soms handig en goed om iemand mee te laten kijken en denken. Waarom het wiel opnieuw uitvinden als die al 100 keer uitgevonden is? ‘De SportCoach’ levert u die Buddy en we kijken samen hoe we dit vorm gaan geven.

Intervisie

Van intervisie leert iedereen veel. Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam of in opleiding zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen. Oogmerk is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert. Nooit te oud om te leren. Alle opleidingen gevolgd maar toch behoefte aan feedback of sparren over korfbalcoaching en training? Intervisie is vaak verhelderend en geeft nieuwe inzichten. ‘De SportCoach’ wil graag de uitdaging met u aangaan! Dit kan met als leidraad een analyse schema of in een meer open feedback gesprek. De keuze is aan u!

Meer informatie? Neem gerust contact op.